Dịch vụ kế toán

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Nhóm kế toán trưởng kinh nghiệm lâu năm, tận tình chu đáo, mong muốn hỗ trợ quý doanh nghiệp một cách tốt nhất trong việc áp dụng các chính sách thuế với nhà nước nhằm hạn chế sai sót trong công tác kế toán của doanh nghiệp.

1. Nội dung công việc của dịch vụ kế toán thuế bao gồm:

  • * Kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý.
  • * Hạch toán chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập sổ sách kế toán gồm :

Hình thức :Nhật ký chung hoặ̣c Chứng từ ghi sổ
+ Bảng cân đối số phát sinh
+ Sổ cái
+ Sổ quỹ tiền mặt
+ Sổ quỹ tiền gửi
+ Sổ chi tiết thanh toán với người bán
+ Sổ chi tiết thanh toán với người mua
+ Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
+ Sổ chi tiết bán hàng
+ Thẻ kho
+ Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa
+ Sổ theo dõi lương doanh nghiệp
+ Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC….
* Lập báo cáo thuế TNDN tạm tính quý
* Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
* Lập báo cáo tài chính cuối năm
2. Quy trình thực hiện
- Hàng tháng đội ngũ kế toán nhận chứng từ về văn phòng thực hiện và gửi kết quả đến Quý doanh nghiệp trước ngày nộp báo cáo thuế (đối với tờ khai thuế tháng, quý, năm)
- Hạch toán chứng từ kế toán trên phầm mềm (đảm bảo độ chính xác cao)
- In sổ sách và đóng thành bộ sổ, bộ báo cáo…trước kỳ báo cáo quyết toán năm.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty!